در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند

در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

تقوا

۰۳
ارديبهشت


می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می پذیرم
اما می‌گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد بی تقواست
شهید دکتر مصطفی چمران

  • عامو مرتضی